Empathisch Co-Design (16 Jan)

Wie moet je betrekken bij je onderzoek en ontwerpproces? Als je eenmaal bezig bent en het proces loopt niet zo vlot als gehoopt, wat doe je dan? Wellicht kan het Co-design Canvas model (HET CO-DESIGN CANVAS (inholland.nl) ) dan uitkomst bieden.

Het Co-design Canvas model is ontwikkeld door Wina Smeenk lector Societal Impact Design bij Inholland. Op 17 januari 2022 legde zij uit hoe zij dit canvas heeft ontwikkeld en waarvoor en hoe je het kan gebruiken. Het model is een middel om van gedachte te wisselen over de verschillen in belangen, kennis, ervaring en macht, de gewenste impact en concrete resultaten. Door zelf of met elkaar de verschillende vakjes op het canvas te vullen ontstaat een beeld van spanningen of tekortkomingen binnen het proces.

Toen we in subgroepen het model gingen proberen ervoeren wij dat het model erg toegankelijk is. Met behulp van het model kan je snel de belangrijkste parameters rond het proces inzichtelijk krijgen. We verwachten wel dat de kwaliteiten van de procesbegeleider of leadontwerper/onderzoeker essentieel zijn. We zouden graag meer inzicht hebben in de vraag wat werkt en wat niet op dat gebied. We begrepen van Wina Smeenk dat haar collega’s hiernaar onderzoek doen en dat hier binnenkort meer informatie over te verwachten is.

Daarnaast kwam het ‘empathisch co-designkompas’ aan de orde. Het mooie van dit kompas is dat het erkent dat voor een ontwerp- en onderzoeksproces het van belang is om uit te gaan van kennis en ervaringen, van zowel jezelf als van anderen. Op die manier kan je een rijk vertrekpunt krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.

Al met al denk ik dat de tools van Wina Smeenk goed kunnen helpen om grip te krijgen op ontwerp- en onderzoeksprocessen en de kwaliteit van deze processen te verbeteren. De tools zijn relatief simpel, maar de gesprekken naar aanleiding van de tools kunnen zeer lastig en uitdagend zijn. Daarmee verwacht ik dat de tools goed gebruikt kunnen worden door onderzoekers en professionals, maar ook door studenten en docenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *