Iteraties in ontwerpgericht onderzoek (13 Juni)

Coördinatie: Koen van Turnhout (HU), Verslag: Evelien van Rij (NHL Stenden)

Veel ontwerpgerichte onderzoeken kennen een iteratieve aanpak. Tijdens deze bijeenkomst haalden de deelnemers een iteratie uit hun eigen onderzoek voor de geest en voerden hierover het gesprek. Hierbij kwamen we er al snel achter dat er veel verschillende beelden zijn over iteraties. Het concept hoofdstuk over iteraties voor het handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek gaat in op deze verschillen. Met behulp van de begrippen uit dit hoofdstuk kan je met elkaar van gedachte wisselen over de manier waarop je om bent gegaan of wilt gaan met iteraties.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat sommige deelnemers uitgingen van de flexibiliteit van spontane iteraties en anderen eerder van geplande iteraties. Interessant was het onderscheid tussen iteraties om een ontwerp in steeds meer detail uit te werken (progressieve iteraties), om fouten te verbeteren (corrigerende iteraties) en om verschillende onderdelen en aspecten op elkaar af te stammen (coördinerende iteraties).

We hebben lang stil gestaan bij verschillende iteratiemotieven. Koen van Turnhout ging in het concept uit van de volgende motieven:

 • Incrementeel ontwikkelen: het opknippen van een project in onderdelen die elk volledig worden uitgewerkt.
 • Verkenning en integratie van zienswijzen: verschillende denkwijzen in het project betrekken om tot een oplossing te komen die tegemoet kan komen aan allen.
 • (Re)framing: probleem en mogelijke oplossingen steeds herdefiniëren.
 • Verfijning: een oplossing steeds verder uitwerken of bijschaven
 • Transfereerbaarheid: de aanpasbaarheid van een oplossing aan verschillende contexten onderzoeken.

Door de sessie denkt hij nu ook na over andere motieven. Is draagvlak creëren en het verkrijgen van extra theoretisch inzicht ook een motief?

Al met al denk ik dat het specificeren van de manier waarop je omgaat met iteraties kan helpen om meer begrip te krijgen voor ontwerpgerichte onderzoeksmethoden. Ik verwacht dat het hoofdstuk over iteraties in het nieuwe handboek kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van dit onderwerp.

2 reacties

 1. Mooie typologie voor soorten iteraties! Zeer behulpzaam.
  In de factoranalyse ken ik het begrip iteraties als een manier om te komen tot een oplossing met zo min mogelijk dimensies, gegeven een k-dimensionele oplossingsruimte (k= aantal variabelen in het model).

  Draagvlak creëren lijkt me minder een extra motief, maar eerder:
  – een nieuw proces om tot implementatie te komen,
  – een iteratieslag binnen het incrementele motief in het ontwerpproces
  – een ontwerpeis/-uitgangspunt voor een incrementeel ontwerpproces

  1. Dank. Ja allerlei algoritmen zijn natuurlijk iteratief, maar dat is in de dagelijkse praktijk van OO natuurlijk niet echt top of mind :). Ik puzzel nog even door op de motieven. Deelnemers van de workshop hadden het implementatiedoel (en wat daarbij komt kijken) scherper voor ogen dan ik omdat ik altijd vanuit het kennisdoel denk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *