Contact

Deelname aan de DSRG bijeenkomsten staat open voor alle geïnteresseerden en is gratis, wel vragen we je op te geven bij Karin Ruiter: Karin.Ruiter@hu.nl.

Zij kan ook andere vragen over de DSRG beantwoorden of doorspelen aan de relevante leden.

Het bestuur van de DSRG wordt op dit moment gevormd door:

Daan Andriessen (penningmeester, secretaris) is Lector Onderzoekend Vermogen aan de Hogeschool Utrecht.

Petra Cremers is onderzoeker bij Futures Literacy, Hanzehogeschool Groningen & het Expertisenetwerk Systemisch Codesign (InHolland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool).

Maria Custers is onderwijsinnovatieconsultant bij Fonty’s Hogescholen, Eindhoven.

Josephine Lappia is directeur-bestuurder bij Mind@Work, Almere

Evelien van Rij is senior consultant onderzoek aan NHL Stenden hogeschool, Leeuwarden.

Annet Jantien Smit is senior onderzoeker en docent methodologie van praktijkgericht onderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen.

Koen van Turnhout (voorzitter) is Lector Human Experience & Media Design aan de Hogeschool Utrecht.