Jaarprogramma 2023-2024

De Design Science Research Group (DSRG) is een community of practice voor ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De DSRG is in 2006 opgericht door Joan van Aken en Daan Andriessen vanuit de behoefte de methodologie van ontwerpgericht onderzoek verder te ontwikkelen.

Ons Jaarprogramma 2023-2024

Het jaarprogramma bestaat uit vijf workshops rondom ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De workshops vinden plaats op de Hogeschool Utrecht. Deelname is kosteloos, u kunt u zich hiervoor opgeven bij Karin Ruiter karin.ruiter@hu.nl

5 februari: Spanningen in multidisciplinair ontwerpgericht onderzoek

Coördinatie: Daan Andriessen en Evelien van Rij

Wanneer we ontwerpgericht onderzoek doen naar praktijkkwesties werken we vrijwel altijd met meerdere disciplines samen. Of het nu gaat om het ontwerpen van nieuwe hulpmiddelen in de zorg of nieuwe modules voor het onderwijs, vrijwel altijd combineren we de ontwerpdisciplines met een inhoudelijke discipline. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Tijdens het onderzoek kan blijken dat we verschillende opvattingen hebben over wat goed onderzoek is en wat we als onderzoeker wel of niet mogen doen. In deze workshop verkennen we dergelijke verschillen in opvattingen over onderzoek. Onder andere vragen we deelnemers om fysiek in de ruimte stelling te nemen en vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over de verschillen en overeenkomsten.

Datum: 5 februari 2024 10u-12.30u. Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99. Ruimte 1.232 (Concept Space). Aanmelden via karin.ruiter@hu.nl

8 april: Structureren van DSR: het drieprocessenmodel geillustreerd met het Co-Design Canvas

Coördinatie: Wina Smeenk, Claudia Mayer en Josephine Lappia

Het drieprocessenmodel is een belangrijk model omdat het de basiselementen geeft voor het opzetten, uitvoeren en verantwoorden ofwel structureren van een ontwerpgericht onderzoek. De meeste ontwerpgerichte onderzoekers zijn op zoek naar zo’n model en goede voorbeelden waarin het model is toegepast. Deze workshop voorziet in die behoefte.

Het proces van het verbeteren van de praktijk en het proces van het ontwikkelen van nieuwe theorie worden verbonden via het ontwerpproces als verbindend proces. In de praktijk van praktijkprofessionals en onderzoekers zijn vaak nog niet op alle procesniveaus kennisproducten voor handen zoals wetenschappelijke publicaties, vakpublicaties dan wel implementatie- en monitoringskennis.

In deze workshop wordt ingegaan op het kernontwerp – de Co-Design Canvas van Wina Smeenk – en hoe deze is toegepast op praktijkvraagstukken zoals een strategische werksessie bij domein Gezondheid, Sport & Welzijn van Hogeschool Inholland. Deze casus en andere praktijkvraagstukken zijn gebundeld in een nieuwe vakpublicatie en diverse wetenschappelijke publicaties.

De deelnemers reflecteren in subgroepen met het drieprocessenmodel, het fasemodel en het voorbeeld over de vraag hoe het eigen ontwerpgerichte onderzoek verder kan worden gestructureerd.

Literatuur:
Cremers, P, & Turnhout, van, K. (2023). Structureren van ontwerpgericht onderzoek (hoofdstuk 7) in: Turnhout, K., Andriessen, D., Cremers, P.H.M. (eds) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Ontwerpend onderzoeken in sociale contexten (2e druk). Amsterdam: Boom Uitgevers.
Smeenk, W., Köppchen, A., & Bertrand, G. (2021). The Co-Design Canvas.
Smeenk, W. (2023). The Co-Design Canvas. BIS publishers, Amsterdam.
Smeenk, W. (2023). Empathic Co-Design Canvas: A tool for supporting multistakeholder co-design processes. International Journal of Design, 17(y), Xy-Yy. https://doi.org/

Datum 8 april 2024: 10u-12.30u. Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99. Ruimte 1.320 (Physical Prototyping lab),Aanmelden via karin.ruiter@hu.nl

10 juni 2024 Ontwerpgerichte literatuursynthese

Coördinatie: Danny Plass & Koen van Turnhout

Welke bestaande kennis kun je verzamelen in een ontwerpgericht onderzoek en hoe breng dat.

Datum: 10 juni 2024

Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99. Ruimte 1.320 (Physical Prototyping lab). Aanmelden via karin.ruiter@hu.nl